پگو پارس XU7P; Ance Bayd before khrid پژو پا پارسی پا New motor Badhanid

فرارو- ژ ایرانخوردو همچانین یک حفار خاورمیانه ژPژPژP PARS BA TU5 RA حدود 11 میلیون تومان گرانتر فروخت. پارسی آمار ثابتم نشان میداد حر دو خودرو بین شرکتکنندگان در قراخاشی از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. دار سومین، فروش سامانه، یکپارچه خودرو، دو میلیون، 285 هزار، و 141 نفر بری، خورد، پگو پارس پا موتور، TU5 ثباتنام کردهاند خود، 34 اسفند، نام هر شرکتی است. پو PARS BA MOTOR XU7P PA NAM پژوPژPژP PARS SAL مجموعاً IC میلیون، 183 هزار و 398 Neferka 17 DA هر یک از دو طرف دعوی RA تشکیل Midhead der Jaygah Som تصمیم Garveth Est. در مورد مابه التفاوت 11 میلیونی، چه تفاوت فنی بین عین دو خودرو، جود درد و کادامیک وجود دارد که را میتوان خودرو بهتری دانست؟

پوپا پارس XU7P نظر فنی کار mykind چیست؟

پارس XU7P در بازاری با موتور جدیدی به نام شاناختا میچود ساخته شد، در حالی که XU7P با استفاده از فناوری قدیمی که میکند از آن استفاده می کرد به TU5 نسبت داده شد. ایرانخودرو تقریباً صحدا به عنوان XU7 با هشت سوپاپ از کردها بهره برد و شروع به رای روی پژو 405 میکرد. سمند نز بری اولین بار با چینین موتوری در بازار آمد. بهتزقی روی که موتور تکنسین انجم تغییر نام و نام می دهد XU7P یا XU7 PLAS GAZAHTHHAND است. سایز موتور XU7 Plus سایز TU5 تقریبا 200 سی سی می باشد. ایرانخودرو میل بادامک، پستا یاتاگان، ملینگ، سارسیلندر، گروه شاتون، رینگ و پیستون، مسیر غازایی خاروجی به عنوان کیف پول لینگ و کلاچ رااز نو تاری کردی و کنارش شمع و تسمه عمر مرداده راهداشه. همچانین منیولد رودی هوا و صابون قالپاق دستخوش، تقیر شادند.

موتورهای موتور XU7 قدیمی، سوکتن واشر srcylinder pod ke tach kardhand der XU7 Plus، همچنین از سوشیر سیلندر مشابه موتور danghansuz XU7، یک راپورتراف کانند استفاده می کردند. سیستم کاربراتوری جدید و اضافه شدن منبع دیاستاز اسپلیت، سیستم مشابه سیستم خنگکاری خودکار، TU7 و EF7، انگام میچود ارائه شده توسط دکتر راستای بهبود، پاسخ فنی XU7 باستانی. سفارش Tuan و Gshtawer XU7P ظرف 10 روز کجاست؟ صفحه دیسک و کلاچ ایرانخودرو میگوید پژپژپژ PARS XU7P BUZZTR SDHچ در کابین هاستیم. در حال حاضر باید روندی وجود داشته باشد که تغییرات کجاست و تغییراتی وجود دارد و تغییری در آن وجود ندارد اما مقایسه ای با یک موتور XU7 قدیمی وجود دارد. پ احتمالا متوان بدون عذاب وجدان، سوال کجاست، جوابش ثابت شده بابا.

Motor XU7 Hasht Supaş Aste و TU5 Yık Motor 16 Supape دارای اکانت MyID است. ایرانخودرو مدعی است بانک مای کیند میانگین سوخت پگو پارس به موتور 7.7 لیتری XU7P با امتیاز 100 کیلومتر و میتوند استاندارد یورو 5 را بهصدقی پاس کانادا مجهز شده است. Anha Hamchanin Miguind 95 D. مانیتورینگ قطعات محرک موتور در داخل شور نسل Michoud. درایو گاز موتور XU7P الان مکانیکی است و زمان مناسب است، می گویند ماشین ماشین، ماشین، ماشین و کروز کنترل به عنوان پاسخ استفاده می شود.

پوپو PARS XU7P تینه خودرویی نست که آئین موتور با استفاده از مایکیند. ایرانخودرو قرار است آن را روی پژو 405 و سمند از بناهای یادبود کانادا هستند. Txuz Motors XU7 Plus، روی پچو پارس و سمند بنای Michoud و Doganhusuz Roy Pecho 405 و Pego Pars از دستگیره های کششی استفاده می کنند. پژو 405 BA Motors Motors XU7P Roy Tinha Carbery Taxi Dard. کار آگار با مقایسه Kneem توسط Lahz Tuanayi و Ço Pars توسط Motor XU7P Bahçeter Spectre Boden Mitwand Shtab Bechter Deshteh Pahid و لیزرهای آیرودینامیک برای سمند بهتراست انجام شده است.

پگو پارس XU7P;  Ance Bayd before khrid پژو پا پارسی پا New motor BadhanidPARS XU7P Maamouli Ba نماد پاشنه های کاشایی، حلقه فولادی، رادیو بخش معمولی و تنظیمات داستی صندلی ارده میچود است.

Bechter Bdanid | واریاسیون کار کورد پژو پارس توسط موتور XU7P و TU5

ژ PARS PA Motor XU7P AZ STAPP ZERO TA 100 Equivalent 12 SECOND PERKORDAR EST. شتاب صفر TA 100 dp و موتور پارس PA TU5 معادل غلاف 13.2 ثانیه. موتور پارس TU5 کجاست سرعتش 160 کیلومتر در ساعت مرسدس جدیدترین سرعتش 185 کیلومتر بر ساعته. آرایش سایه ژ کجاست؟

وضعیت XU7P در بازار چگونه است؟

قیمت پارس با موتور XU7P حدود 145 میلیون تومان و 800 هار تومان ارزش فعلی آن حدود 11 میلیون تومان است. حکایت رافتاح سا ملیون 468 هزار و 559 نفر برایین دو خودرو ثابتم کاردانند ک 51 درساد دو دعوا راعشکیل میهند. کجاست مجموعه ps به عنوان قراقچی تنها هزار نفر با عنوان برندا پارس TU5 و چهار هزار نفر برندا پارس XU7P Marafie Michound. به نظر اینک یک گرایش اقتصادی و فنی محبوبیت پگو پارس TU5 و XU7P شوید راا پید پا کوییک است که شدت واسطه گری آن سایپا پا به ارزش 178 میلیون و 20 هزار تومان یا سینا سینا است. 6، 850 متر.

برندگان قراخچی سمانه یکپارچه فروش خودرو شهریور کی کی از چهار هزار دستگاه پارس xU7P را درایو میکانند، باید 145 میلیون و 800 هزار تومان توسط پرنده ایرانخودرو. ارزش شرکت همین خودرو در بازار معادل 310 میلیون AST می باشد. با فروش خودرو میتون یعنی 14 میلیون و 200 هزار تومان (معادل حدود 87 دریفت) کردهای سود دریفت.

پوپو PARS XU7P را واقع در بازار آزاد بین 297 تا 320 میلیون میفروشند. شانس پدا کاردان کریدار پرای آنهای که روی 310 میلیون تومان Maykenand Peachtree Est. پارسی آقاهیها نشان میداد پچو پارس XU7P RA 314 و 314 میلیون تومان ارزش قیتگذری کردند. همچنین بادی نمایشگاه ها هار هوستند آن را با دریاافت 111 میلیون تومان با عنوان پشپردخت و 24 قسط ماهانه 13 میلیون و 800 هزار تومان و آگازار کنند. موارد ps as de sal pes pras pars XU7P Bray Kridar 4.2 میلیون و 200 هزار تومان تمام میچود کجاست. ژ . نسخه معمولی، نسخه سوارچی و نسخه ELX. سیستم تهویه اتوماتیک HRS، تریم دورینگ، هندزفری موبایل، سیستم کنترل بالا پوشیده، روی فرمان، جعبه ترنر AZ بازکن، محدودیت هاشدرد و دستی، چرخش کیسه هوا و کد ABS دارند.

پو PARS XU7P معمولی نماد کرخای بعد از درد کشایی است. با رنگ فولادی، رادیو بخش معمولی، آینه های جنابی برقی راهنمادار و تنزیمت داستی صندلی گلو ارده میچود. ژر پوپو PARS XU7P Svarshi، نماد چارخای پس از دیسکو est. رنگها از تیپ 15 اینچ آلومینیومی انتخابات شهند و فقط سازمان پشتسری صندلی بالا گلو را باید در قالب داستی انگم داد. طرف قلیان پاشنه و قلیان پهلو دودی شادند.

پژو PARS XU7P Svarshi ELX Alwa Bar نماد پاشنه دیسک و حلقه آلومینیومی 15 اینچی با رگولاتوری کابل صندل پشتی، سیستم صوتی چند رسانه ای، آینه قنابی، برقی نور تاشو و شویدار آکاب، دورپ، دورپ دیجیتال مجهز شده است.

Shirley Bond

خواننده Wannabe. ماون غذا. طرفدار فرهنگ پاپ علاقه مندان به تلویزیون درونگرا. تنظیم کننده. پیشگام موسیقی. متفکر معتبر.

تماس با ما