تصاویر

مسابقه بریندگان امسال عکاسی با پهبد سال 2022 مرافی شادند. برندا گالی امسال یک انعکاس یک واقعیت خاص استکه نمای نازدیک از یک آچفشان را دورست زمانی که در آستانه فروشان بود، آراء او میهد.

به نام گذرش فرارو پچتر به عنوان پینگ سال به عنوان مسابقه آکاسی با پهباد نگذث اما با سرعت آن بهترین مسابقات باهترین عکاسی هاوایی جهان شدت تغییر است. مسابقه شمیل هفت کجاست ده ها عبارت مثل شهری، طبیعت، حیات، هیولا و استخراج.

براند، چرخه معکوس کجاست، گرادیان، متریک، رنگ اصلی، رنگ اصلی، نقاش، وگرادالاوجل، دیگران، فاز جوشان، شدت آستیگماتیسم. کجا آچفشان در غرب ایسلند، قردار درد و چه بالا، بوران گدازه، باران و بدای شادید را در لبه های آن مبنیم و پداست که گروفتان آنان پا پهاباد در سیار دشوار بوده است. آکاس که برخلاف آرماند سارلانگو فرانسوا است.

آکاسی گرفته، شدت وساطت مهدی محبی پور به عنوان فلامینگوهای میانکاله در میان برینگان، عکاسی با پهباد 2022 مسابقه دیده میچود.

بسکتبال زمین به عنوان سیل از امارات متحده عربی به راه افتاد عربی / یورا بورگف

بسکتبال زمین به عنوان سیل از امارات متحده عربی به راه افتاد عربی / یورا بورگف

یک خارس قطبی جوان، یک صالح، در آب در شرق ساحل سوالبارد بازی مکند/ فلوریان لدوک

یک خارس قطبی جوان، یک صالح، در آب در شرق ساحل سوالبارد بازی مکند/ فلوریان لدوک

  فلامینگوها شبیه به نظر آمنه پچتر کنار میخوبند و در طول روز کارنار میمنند و حاصل یکدگر ولایت میکندند.  میانکاله، مازندران، ایران / مهدی محبی پورگ

فلامینگوها شبیه به نظر آمنه پچتر کنار میخوبند و در طول روز کارنار میمنند و حاصل یکدگر ولایت میکندند. میانکاله، مازندران، ایران / مهدی محبی پورگ

رنگ اصلی Chand Sadd Metric Atchefshan Vagradalavjal, Other Furan Phase in West Iceland / Armand Sarlango

رنگ اصلی Chand Sadd Metric Atchefshan Vagradalavjal, Other Furan Phase in West Iceland / Armand Sarlango

دراخت کات شدا و عروسی که روی آن دراز کاشیدا آست / کریستوف کاراچیک

دراخت کات شدا و عروسی که روی آن دراز کاشیدا آست / کریستوف کاراچیک

  یک رویداد سالانه اسکی در لهستان / دانیل کوزلا

یک رویداد سالانه اسکی در لهستان / دانیل کوزلا

شما شوهر در هال از سقف Nahmoar La Agra der Spain / Fabin Ortiz عبور می کنید

شما شوهر در هال از سقف Nahmoar La Agra der Spain / Fabin Ortiz عبور می کنید

مقابل هاوایی به عنوان موز باستان شاناسی / دمتر کارانیکلوف

مقابل هاوایی به عنوان موز باستان شاناسی / دمتر کارانیکلوف

کارگران در مزرعه نمک در هبره هند / Saurabh Sirohiya

کارگران در مزرعه نمک در هبره هند / Saurabh Sirohiya

خارس های قطبی در ایستگاه هاواشناسی ماتروخ دوران شوروی / دیمیتری کوخ

خارس های قطبی در ایستگاه هاواشناسی ماتروخ دوران شوروی / دیمیتری کوخ

تأثیرات شوری شدید در اقیانوس زست / سوزان نلسون

تأثیرات شوری شدید در اقیانوس زست / سوزان نلسون

دیدار صحرا و اقیانوس، صحرای نامیب، نامیبیا / دیوید روگ

دیدار صحرا و اقیانوس، صحرای نامیب، نامیبیا / دیوید روگ

کار روستایان دار میان نیلوفرهای آبه در فصل باران های فصلی در طلاب های بنگال غربی/ شیباسیش سها

کار روستایان دار میان نیلوفرهای آبه در فصل باران های فصلی در طلاب های بنگال غربی/ شیباسیش سها

اس آز فوران آچیفشان لا پالما در اسپانیا / انریکو پسکانتینی

اس آز فوران آچیفشان لا پالما در اسپانیا / انریکو پسکانتینی

  بندر رودخانه سادارقات داکا چلوترین بندر بنگلادش / آنیندیتا روی

بندر رودخانه سادارقات داکا چلوترین بندر بنگلادش / آنیندیتا روی

  امواج

امواج

سیل شن در کاپوچین آیک باستانی است و ریشا در تارین شهرهای، تاریخ سودان / ساتی محمد

سیل شن در کاپوچین آیک باستانی است و ریشا در تارین شهرهای، تاریخ سودان / ساتی محمد

  گروهی به عنوان نمازگزاران، شرط سکونت نماز جمعه، طول سیکل، جداکننده اجتماعی، با مدرک کووید 19، در دبی، امارات / سالم الصوافی -

گروهی به عنوان نمازگزاران، شرط سکونت نماز جمعه، طول سیکل، جداکننده اجتماعی، با مدرک کووید 19، در دبی، امارات / سالم الصوافی –

زمین پسکتبال دار پارک شهری در خارکف اوکراین/ کاترینا پولیشچوک

زمین پسکتبال دار پارک شهری در خارکف اوکراین/ کاترینا پولیشچوک

منطقه دیدنی، Xinghua Qianduo، مکان مهمی است، مانند Shawarzi، Jahani District، Astan، Jiang Su Chen Ast / Ningtai Yu-

منطقه دیدنی، Xinghua Qianduo، مکان مهمی است، مانند Shawarzi، Jahani District، Astan، Jiang Su Chen Ast / Ningtai Yu-

ابرهای تره آز جنوب شرقی و نور غروب خورشید دور شمال غربی کنتراست بزورگی رابر روی هانگژو چین اگاد میکیند/دونگهوی چن

ابرهای تره آز جنوب شرقی و نور غروب خورشید دور شمال غربی کنتراست بزورگی رابر روی هانگژو چین اگاد میکیند/دونگهوی چن

شاهزاده تایپینگ که از گایهانی با رنگها و اشکال مختلف تشکیل شاهده است.  می، استان هونگ کیانگ چین/جینگکون یانگ

شاهزاده تایپینگ که از گایهانی با رنگها و اشکال مختلف تشکیل شاهده است. می، استان هونگ کیانگ چین/جینگکون یانگ

شما یک فلز زنگ زده رومی، مناظر طبیعی، را جرگون، کردی / Ovi D. Pop دارید

شما یک فلز زنگ زده رومی، مناظر طبیعی، را جرگون، کردی / Ovi D. Pop دارید

مردی به تنهایی مشغله شستان زیاد نامگذاری تور ماهیگیری است.  ماندالی، میانمار / میو تت

مردی به تنهایی مشغله شستان زیاد نامگذاری تور ماهیگیری است. ماندالی، میانمار / میو تت

پشت بام محل Kartoffelraekkerne، Oesterbro der، کیپ تاون.  جای او کجاست دیر است این 1800 پرای خانوادهای لایه کارگر سخته شاد / سری ووک

پشت بام محل Kartoffelraekkerne، Oesterbro der، کیپ تاون. جای او کجاست دیر است این 1800 پرای خانوادهای لایه کارگر سخته شاد / سری ووک

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما