پیام آیت الله بیات زنجانی در پی درگدشت مهسا امینی

آیت الله بیات زنجانی در پی رخدادهای تلخ منجر از درگدشت، مرحوم مهسا امینی و اکنیش نشان داد و صادر کرد.

نوشته گاز جماران، پیام آیت الله بیات زنجانی در پ رخدادهای تلخ منجر اثر درگشت مراحه مهسا امینی را میخوانید.

نام خداوند بخشنده
ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت

پیوند با توافقی است به عنوان تقابل با مردم ارشد به نظر دیچتر گوانمان مرحوم مهسا امینی رخ داداست به من و جمعی و جمعی از مردم ارائه شد کجا قرارداد ناگوار است و آنها از این قانون پشیمان شدند و از نظر قانونی مورد اعتراض قرار گرفتند.

غیرقانونی است همانطور که قوانین کاشور وظیفه ارشاد و تربیت شهروندان را ندارد. آبادی نیست، جایی است که تا جای که مدنیم است و تاریخ دیدیم آنجاست که قبل از مفقود شدن و تقلاهای قهره زمان وجود دانشگاه، اثر مثبت و پایداری است. قوم پایدر و ماندزگر کلمه شریفی است «در دین اجباری نیست» مطلقاً کاملاً صریح و شفاف است اعتقاد به گسترش و ارتقای اجباری است یک جهان بقا نادارد.

خداوند انشالله کجاست دیچتر عزیزمان رحمت گسترده است تصمیم در باهد محترم است خانواد نشان صبر و ثواب تو مواظب فرامید و مهربانی هست به شمع نمیرسید .

پیام آیت الله بیات زنجانی در پی درگدشت مهسا امینی

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

پاربرگ سایت

Digital currencyبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهاندانشگاهdigital currency channelبهترین سالن زیبایی اصفهانGuide to buying household appliancesdigital currency tutorial