پیام آیت الله بیات زنجانی در پی درگدشت مهسا امینی

آیت الله بیات زنجانی در پی رخدادهای تلخ منجر از درگدشت، مرحوم مهسا امینی و اکنیش نشان داد و صادر کرد.

نوشته گاز جماران، پیام آیت الله بیات زنجانی در پ رخدادهای تلخ منجر اثر درگشت مراحه مهسا امینی را میخوانید.

نام خداوند بخشنده
ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت

پیوند با توافقی است به عنوان تقابل با مردم ارشد به نظر دیچتر گوانمان مرحوم مهسا امینی رخ داداست به من و جمعی و جمعی از مردم ارائه شد کجا قرارداد ناگوار است و آنها از این قانون پشیمان شدند و از نظر قانونی مورد اعتراض قرار گرفتند.

غیرقانونی است همانطور که قوانین کاشور وظیفه ارشاد و تربیت شهروندان را ندارد. آبادی نیست، جایی است که تا جای که مدنیم است و تاریخ دیدیم آنجاست که قبل از مفقود شدن و تقلاهای قهره زمان وجود دانشگاه، اثر مثبت و پایداری است. قوم پایدر و ماندزگر کلمه شریفی است «در دین اجباری نیست» مطلقاً کاملاً صریح و شفاف است اعتقاد به گسترش و ارتقای اجباری است یک جهان بقا نادارد.

خداوند انشالله کجاست دیچتر عزیزمان رحمت گسترده است تصمیم در باهد محترم است خانواد نشان صبر و ثواب تو مواظب فرامید و مهربانی هست به شمع نمیرسید .

پیام آیت الله بیات زنجانی در پی درگدشت مهسا امینی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم